Nad 30 000 ekvivalentov:

  • ČOV Gottsmansgrün – výroba, dodávka, montáž technologických zariadení

Pod 30 000 ekvivalentov:

  • ČOV Bruckdorf – výroba, dodávka, montáž technologických zariadení