Nad 30 000 ekvivalentov:

 • ČOV Rimavská Sobota – výroba, dodávka, montáž technologických zariadení
 • ČOV Bardejov – výroba, dodávka, montáž technologických zariadení
 • ČOV Malacky – výroba, dodávka, montáž technologických zariadení
 • ČOV Lučenec – výroba, dodávka, montáž technologických zariadení
 • ČOV Vojka pri Dunaji – výroba, dodávka, montáž technologických zariadení
 • ČOV Sečovce – výroba, dodávka, montáž technologických zariadení
 • ČOV Kafiléria – Senec – výroba, dodávka, montáž technologických zariadení
 • ČOV Pivovar Hurbanovo – výroba, dodávka, montáž technologických zariadení
 • ČOV Svidník – výroba, dodávka, montáž technologických zariadení
 • ČOV Krompachy– výroba, dodávka, montáž technologických zariadení

Pod 30 000 ekvivalentov (malé):

 • ČOV Šemša – výroba, dodávka, montáž technologických zariadení
 • ČOV Kamenica n. Hronom – výroba, dodávka, montáž technologických zariadení
 • ČOV Štrbské pleso – výroba, dodávka, montáž technologických zariadení
 • ČOV Cífer – výroba, dodávka, montáž technologických zariadení (špeciálna bez prívodnej kanalizácie)

Kontajnerové ČOV

 • ČOV Stupava – výroba, dodávka, montáž technologických zariadení
 • ČOV Medveďov – výroba, dodávka, montáž technologických zariadení

V Slovenskej republike sme dodávali konštrukcie oceľových hál a zámočníckych výrobkov pre firmy: Volkswagen Bratislava a CONTINENTAL Púchov.
Vetranie a klimatizáciu sme realizovali pre firmy: SLOVNAFT Bratislava, MATADOR Púchov, ILLICHMANN Žarnovica, CONTINENTAL Púchov, SIBAMAC Dubnica, SIPOX a.s., ROCCO Salzburg.