Pod 30 000 ekvivalentov:

  • ČOV Šenčúr – výroba, dodávka, montáž technologických zariadení
  • ČOV Novo mesto – výroba, dodávka, montáž technologických zariadení